Εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια στοχεύουν μέσω μη τυπικών μορφών μάθησης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Σε αυτά μπορούν να συμμετέχουν τόσο ειδικοί όσο και άτομα που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την προσωπική τους ανάπτυξη και να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε ψυχολογικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά ζητήματα μέσα από βιωματικές κυρίως δραστηριότητες.

Εαν έχετε τη δική σας ιδέα ή πρόταση για κάποια εκπαιδευτική δράση θα χαρώ να τη συζητήσουμε!

Εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια στοχεύουν μέσω μη τυπικών μορφών μάθησης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Σε αυτά μπορούν να συμμετέχουν τόσο ειδικοί όσο και άτομα που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την προσωπική τους ανάπτυξη και να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε ψυχολογικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά ζητήματα μέσα από βιωματικές κυρίως δραστηριότητες.

Εαν έχετε τη δική σας ιδέα ή πρόταση για κάποια εκπαιδευτική δράση θα χαρώ να τη συζητήσουμε!