Η Κλινική Ψυχολογία είναι από τους νεότερους τομείς της επιστήμης της Ψυχολογίας. Οι εφαρμογές της, την καθιστούν πλέον απαραίτητη σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας και κυρίως στο χώρο της ψυχικής υγείας.

 

Τι κάνει όμως ένας Κλινικός Ψυχολόγος;

Οι Κλινικοί Ψυχολόγοι ασχολούνται με την αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση ενός εύρους προβλημάτων, που κυμαίνονται από ήπιες δυσκολίες προσαρμογής έως και σοβαρές ψυχικές διαταραχές. Επιπλέον, ασχολούνται με την προαγωγή της ψυχικής υγείας των ατόμων αλλά και την πρόληψη της ψυχοπαθολογίας.

Οι υπηρεσίες των Κλινικών Ψυχολόγων απευθύνονται σε όλο τον κόσμο, καλύπτοντας άτομα και οικογένειες όλων των ηλικιών, αλλά και από όλες  τις κοινωνικοοικονομικές ή εθνοπολιτισμικές ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, η ψυχολογική αξιολόγηση περιλαμβάνει μεθόδους, όπως η κλινική συνέντευξη, η συστηματική παρατήρηση και οι ψυχομετρικές δοκιμασίες. Μέσα από αυτές τις μεθόδους ο Κλινικός Ψυχολόγος μπορεί να αξιολογήσει τη λειτουργικότητα του ατόμου, όπως είναι η συμπεριφορά, το συναίσθημα, οι γνωστικές λειτουργίες, η νοημοσύνη και η προσωπικότητα. Για την σωστή αξιολόγηση αξιοποιούνται τα διαγνωστικά εγχειρίδια που εκδίδει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ICD-11) και η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία (DSM-5) για τα κριτήρια της κάθε διαταραχής.

Συνθέτοντας τα ευρήματα της αξιολόγησης, ο Κλινικός Ψυχολόγος είναι σε θέση να διατυπώσει περιεκτικές διαγνωστικές υποθέσεις για τη φύση των δυσκολιών του ατόμου και να προτείνει ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο. Η θεραπεία με έναν κλινικό ψυχολόγο περιλαμβάνει τεχνικές από ψυχοθεραπευτικά μοντέλα που είναι ερευνητικά αποδεδειγμένο ότι βοηθούν και βασίζονται σε καλά μελετημένες θεωρίες. Οι κλινικοί ψυχολόγοι, σε αντίθεση με επαγγελματίες υγείας που δεν εξειδικεύονται στο κλινικό τομέα αλλά μπορεί να έχουν ειδίκευση σε μια συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, εκπαιδεύονται στις κυριότερες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις και σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που εμφανίζουν υψηλή αποτελεσματικότητα σε συγκεκριμένα προβλήματα για να μπορεί να προσαρμόσουν την θεραπεία πάνω στον θεραπευόμενο και τη συγκεκριμένη διαταραχή.

Σε γενικές γραμμές, σκοπός κάθε κλινικής παρέμβασης είναι να βοηθήσει το άτομο να αντιμετωπίζει με έναν πιο λειτουργικό – για εκείνο – τρόπο τις δυσκολίες του. Εντούτοις, ο Κλινικός Ψυχολόγος θα συνεργαστεί με το άτομο, ώστε να βρεθεί η κατάλληλη μορφή παρέμβασης, που να ανταποκρίνεται στο είδος του προβλήματος του, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητές του.

Αναπόσπαστο κομμάτι του έργου των Κλινικών Ψυχολόγων είναι η έρευνα, που μπορεί να πραγματοποιείται σε κλινικό ή ακαδημαϊκό πλαίσιο. Τέλος, οι Κλινικοί Ψυχολόγοι ασχολούνται με την διδασκαλία, αλλά και την εποπτεία συναδέλφων ή άλλων επαγγελματιών υγείας.