Συμβουλευτική Γονέων

Η ανατροφή των παιδιών απασχολεί όλο και περισσότερο τους σημερινούς γονείς, καθώς έχει αναδειχθεί η μεγάλη συμβολή της διαπαιδαγώγησης στην μελλοντική επιτυχία και υγεία τους. Μέσα στις τόσες πληροφορίες και τα νέα δεδομένα για τον σύγχρονο τρόπο ζωής, την επικοινωνία και την ψυχική υγεία είναι εύκολο να χαθεί κανείς. Η συμβουλευτική γονέων προτείνεται για:

 • γονείς που τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην ανάπτυξη τους (συναισθηματικές, γνωστικές, σωματικές, κοινωνικές)
 • γονείς που πρέπει να πάρουν σοβαρές αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη και το συμφέρον του παιδιού (π.χ. διαζύγιο, μετακόμιση κλπ)
 • γονείς που θέλουν οι ίδιοι στήριξη για να προσωπικά τους προβλήματα ώστε να μην επηρεάσουν τη σχέση τους με τα παιδιά τους
 • γονείς που χρειάζονται βοήθεια στην κατανόηση της ανάπτυξης του παιδιού στη σύγχρονη κοινωνία
 • γονείς που θέλουν να βελτιώσουν τη σχέση τους με τα παιδιά τους
 • όσους επιθυμούν να γίνουν γονείς και θέλουν να είναι σωστά προετοιμασμένοι για το νέο τους ρόλο

Συμβουλευτική Γονέων

 

Η ανατροφή των παιδιών απασχολεί όλο και περισσότερο τους σημερινούς γονείς, καθώς έχει αναδειχθεί η μεγάλη συμβολή της διαπαιδαγώγησης στην μελλοντική επιτυχία και υγεία τους. Μέσα στις τόσες πληροφορίες και τα νέα δεδομένα για τον σύγχρονο τρόπο ζωής, την επικοινωνία και την ψυχική υγεία είναι εύκολο να χαθεί κανείς. Η συμβουλευτική γονέων προτείνεται για:

 • γονείς που τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην ανάπτυξη τους (συναισθηματικές, γνωστικές, σωματικές, κοινωνικές)
 • γονείς που πρέπει να πάρουν σοβαρές αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη και το συμφέρον του παιδιού (π.χ. διαζύγιο, μετακόμιση κλπ)
 • γονείς που θέλουν οι ίδιοι στήριξη για να προσωπικά τους προβλήματα ώστε να μην επηρεάσουν τη σχέση τους με τα παιδιά τους
 • γονείς που χρειάζονται βοήθεια στην κατανόηση της ανάπτυξης του παιδιού στη σύγχρονη κοινωνία
 • γονείς που θέλουν να βελτιώσουν τη σχέση τους με τα παιδιά τους
 • όσους επιθυμούν να γίνουν γονείς και θέλουν να είναι σωστά προετοιμασμένοι για το νέο τους ρόλο