Συνεδρία Ενηλίκων

Στην ατομική συνεδρία ο συμβουλευόμενος βρίσκεται με τον ψυχολόγο για να μιλήσει για τα προβλήματα και τις σκέψεις που τον απασχολούν, με σκοπό την εξεύρεση λύσης, την κατανόηση, τη διαχείριση μιας κατάστασης και τη βελτίωση του συναισθήματος. Η αρχική συνεδρία μιας ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας συνήθως αφιερώνεται στο αίτημα (ζήτημα προς επίλυση ή βελτίωση) που φέρνει ο συμβουλευόμενος στον ψυχολόγο και στο πως ο ψυχολόγος μπορεί να βοηθήσει. Μέσα από την κλινική αξιολόγηση ο ψυχολόγος μπορεί να κατανοήσει τη φύση του ζητήματος ώστε σε συνεργασία με τον συμβουλευόμενο να ξεκινήσει η θεραπευτική διαδικασία.

Αντίθετα με αυτό που πιστεύουν ορισμένοι, ρόλος του ψυχολόγου δεν είναι η συνταγογράφηση φαρμάκων, η παροχή συμβουλών ή η απλή ακρόαση του συμβουλευόμενου. Στη θεραπεία, με όχημα τη σχέση ψυχολόγου και συμβουλευόμενου, δημιουργείται ένας ασφαλής χώρος για να επεξεργαστεί κανείς διάφορα ζητήματα, να συνομιλήσει και με τη χρήση επιστημονικών μεθόδων να στοχαστεί ή να δράσει ώστε να βελτιώσει ορισμένους τομείς της ζωής του. Η θεραπεία είναι μια διαδικασία που απαιτεί δέσμευση από όλες τις πλευρές, δράση, χρόνο και κίνητρο και ο συμβουλευόμενος έχει ενεργό ρόλο τόσο στη θεραπευτική διαδικασία όσο και στην καθημερινή του ζωή για να φέρει την αλλαγή.

Οι ατομικές συνεδρίες πραγματοποιούνται δια ζώσης ή διαδικτυακά μέσα απο εύχρηστες εφαρμογές (Skype, Viber, Google Meet).

 

Συνεδρία Ενηλίκων

Στην ατομική συνεδρία ο συμβουλευόμενος βρίσκεται με τον ψυχολόγο για να μιλήσει για τα προβλήματα και τις σκέψεις που τον απασχολούν, με σκοπό την εξεύρεση λύσης, την κατανόηση, τη διαχείριση μιας κατάστασης και τη βελτίωση του συναισθήματος. Η αρχική συνεδρία μιας ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας συνήθως αφιερώνεται στο αίτημα (ζήτημα προς επίλυση ή βελτίωση) που φέρνει ο συμβουλευόμενος στον ψυχολόγο και στο πως ο ψυχολόγος μπορεί να βοηθήσει. Μέσα από την κλινική αξιολόγηση ο ψυχολόγος μπορεί να κατανοήσει τη φύση του ζητήματος ώστε σε συνεργασία με τον συμβουλευόμενο να ξεκινήσει η θεραπευτική διαδικασία.

Αντίθετα με αυτό που πιστεύουν ορισμένοι, ρόλος του ψυχολόγου δεν είναι η συνταγογράφηση φαρμάκων, η παροχή συμβουλών ή η απλή ακρόαση του συμβουλευόμενου. Στη θεραπεία, με όχημα τη σχέση ψυχολόγου και συμβουλευόμενου, δημιουργείται ένας ασφαλής χώρος για να επεξεργαστεί κανείς διάφορα ζητήματα, να συνομιλήσει και με τη χρήση επιστημονικών μεθόδων να στοχαστεί ή να δράσει ώστε να βελτιώσει ορισμένους τομείς της ζωής του. Η θεραπεία είναι μια διαδικασία που απαιτεί δέσμευση από όλες τις πλευρές, δράση, χρόνο και κίνητρο και ο συμβουλευόμενος έχει ενεργό ρόλο τόσο στη θεραπευτική διαδικασία όσο και στην καθημερινή του ζωή για να φέρει την αλλαγή.

Οι ατομικές συνεδρίες πραγματοποιούνται δια ζώσης ή διαδικτυακά μέσα απο εύχρηστες εφαρμογές (Skype, Viber, Google Meet).