ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται δια ζώσης στο γραφείο αλλά και διαδικτυακά, κατόπιν ραντεβού. Προσφέρω ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής και coaching σε ενήλικες, παιδιά, εφήβους και συμβουλευτική γονέων και ζεύγους.

Για τη διάγνωση ψυχικών διαταραχών πραγματοποιείται ψυχολογική αξιολόγηση με κλινική συνέντευξη, παρατήρηση και ψυχομετρικά εργαλεία, σύμφωνα με τα κριτήρια των  DSM-V &  ICD-11.

Η προσέγγιση που ακολουθώ είναι εκλεκτική (συνθετική), επιλέγοντας για την κάθε περίπτωση τις τεχνικές που ταιριάζουν περισσότερο όχι μόνο στο πρόβλημα αλλά και στον συμβουλευόμενο. Βασικές προσεγγίσεις που αξιοποιούνται στη θεραπεία είναι η γνωσιακή- συμπεριφορική, η συστημική-οικογενειακή, η ανθρωποκεντρική, η εστιασμένη στη λύση θεραπεία (solution focused therapy) και η ενσυνειδητότητα.

Συχνότερες διαταραχές που αντιμετωπίζονται είναι οι αγχώδεις διαταραχές όπως η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, οι ειδικές φοβίες, οι διαταραχές που σχετίζονται με στρες και τραύμα, διαταραχές διάθεσης όπως η κατάθλιψη και η διπολική διαταραχή και οι διαταραχές προσωπικότητας.

Επίσης αντιμετωπίζονται άλλες δυσκολίες, όπως δυσλειτουργική σχέση με το φαγητό ή το σώμα, κρίσεις πανικού, προβλήματα συγκέντρωσης και διαχείρισης συναισθημάτων, προβλήματα σχέσεων και επικοινωνίας. 

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν σχεδιασμό και εισηγήσεις σε εκπαιδευτικά προγράμματα που άπτονται της ψυχολογίας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται δια ζώσης στο γραφείο αλλά και διαδικτυακά, κατόπιν ραντεβού. Προσφέρω ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής και coaching σε ενήλικες, παιδιά, εφήβους και συμβουλευτική γονέων και ζεύγους.

Για τη διάγνωση ψυχικών διαταραχών πραγματοποιείται ψυχολογική αξιολόγηση με κλινική συνέντευξη, παρατήρηση και ψυχομετρικά εργαλεία, σύμφωνα με τα κριτήρια των  DSM-V &  ICD-11.

Η προσέγγιση που ακολουθώ είναι εκλεκτική (συνθετική), επιλέγοντας για την κάθε περίπτωση τις τεχνικές που ταιριάζουν περισσότερο όχι μόνο στο πρόβλημα αλλά και στον συμβουλευόμενο. Βασικές προσεγγίσεις που αξιοποιούνται στη θεραπεία είναι η γνωσιακή- συμπεριφορική, η συστημική-οικογενειακή, η ανθρωποκεντρική, η εστιασμένη στη λύση θεραπεία (solution focused therapy) και η ενσυνειδητότητα.

Συχνότερες διαταραχές που αντιμετωπίζονται είναι οι αγχώδεις διαταραχές όπως η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, οι ειδικές φοβίες, οι διαταραχές που σχετίζονται με στρες και τραύμα, διαταραχές διάθεσης όπως η κατάθλιψη και η διπολική διαταραχή και οι διαταραχές προσωπικότητας.

Επίσης αντιμετωπίζονται άλλες δυσκολίες, όπως δυσλειτουργική σχέση με το φαγητό ή το σώμα, κρίσεις πανικού, προβλήματα συγκέντρωσης και διαχείρισης συναισθημάτων, προβλήματα σχέσεων και επικοινωνίας. 

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν σχεδιασμό και εισηγήσεις σε εκπαιδευτικά προγράμματα που άπτονται της ψυχολογίας.